HENTING AV OVERSKUDDSMAT FRA GRESS-MESSEN 2019

GRESS-gruppen AS ønsker å legge til rette for redusert matsvinn, så om dere har mat til overs etter messen kan denne gis videre til et godt formål. Vi har derfor organisert henting av eventuell overskuddsmat:

Overskuddsmaten pakkes godt og leveres

v/Port B3 mellom kl. 1630 og 1700

Matsentralen kan ikke ta imot mat med brudd i forpakning. NB! Dette gjelder ikke grønnsaker og frukt.

 

Matsentralen vil komme og hente dette, og gi det til noen som trenger det.

  • Matsentralen ble etablert i 2013, og er eid av Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Evangeliesenteret og IOGT
  • Deler ut overskuddsmat til 120 ulike veldedige tiltak på Østlandet, som igjen deler ut maten til mennesker i en vanskelig situasjon.
  • I 2018 omfordelte de rundt 1400 tonn mat, tilsvarende 2,8 millioner måltider.
  • Ved å gi denne maten en ny sjanse, sparte vi miljøet for et utslipp på ca. 4200 CO2.

Share this: