MONTERINGS- OG DEMONTERINGSTIDER

 

15. januar 08:00 – 18:00
All montering og klargjøring av stands må gjøres ferdig 15. januar

16. januar 08:00 – 11:00
Ferskvarer kan bringes inn før kl. 11.00

MERKNAD
Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering. 

Adkomst messehaller under montering, se hallkart »


DEMONTERINGSTIDER


16. januar 16:00 – 22:00
17. januar 08:00 – 10:00


Share this: