SCANDIC HOTELS

Scandic hotels er Nordens ledende hotellkjede med totalt omlag 280 hoteller i 6 land. Dette inkluderer Nordkapphallen og Sapmi Park. I Norge er antall gjesterom ca. 14 000, med totalt ca 30 000 senger.

Scandic Hotels har eierskap i GRESS-gruppen. Medlemskapet gjelder alle innkjøp (med et fåtall unntak) som skal gjøres gjennom leverandører knyttet til GRESS-gruppen.

“Som både eier og medlem av GRESS-gruppen, er Scandic fornøyd med den utviklingen GRESS-gruppen har hatt siden oppstarten”

For mer informasjon, besøk deres hjemmeside her

Share this: