HISTORIEN

Selskapet har sin opprinnelse i tidligere SR-gruppen(SAS/Rica), som ble etablert i 1994. Dette samarbeidet ble senere utvidet, og i 1997 gikk Gate Gourmet Norge, Rica Hotel- og restaurantkjede, Eurest, SAS International Hotels Norge og Scandinavian Service Partner sammen om å stifte et aksjeselskap for å formalisere sitt samarbeid. Med utgangspunkt i firmanavnene til de 5 eierne, ble GRESS Gruppen AS stiftet 22. Mai 1997.

1994
SAS International Hotels Norge AS, Rica Hotel- og restaurantkjede og Scandinavian Service Partner inngår et formalisert samarbeid om innkjøp, under navnet SR-gruppen

1997
Gate Gourmet Norge, Rica hotel- og restaurantkjede, Eurest, SAS International Hotels Norge og Scandinavian Service Partner etablerer aksjeselskapet GRESS Gruppen AS og GRESS-nett lanseres

1999
GRESS Gruppen inngår en samarbeidsavtale med Thon Hotels og Norlandia Hotels & Resorts, og de første samarbeidsavtalene med andre aktører innen storhusholdningsmarkedet ble inngått.

2001
GRESS Gruppen etablerte datterselskap Horecamarket , i samarbeid med Millum, for å utvikle en bransjeportal innen netthandel

2003
Radisson SAS, Norlandia Hotels and Resorts, Rica Hotels og Strömma etablerer søsterorganisasjonen Innkjøpsgruppen i Sverige

2006
Det inngås samarbeidsavtale med Hurtigruten

2008
Thon Hotels går ut av samarbeidet, ny samarbeidsavtale med Norlandia Hotels & Resorts inngås

2009
Det inngås samarbeidsavtale med Fosen (Torghatten Nord)

2014
Scandic Hotels kjøper Rica Hotels(Tidligere Rica Hotel- og restaurantkjede) og går inn i samarbeidet

2015
Avtalen med Hurtigruten og Torghatten forlenges. Ny samarbeidsavtale med NHG Management (tidligere Norlandia Hotel & Resorts)

2017
GRESS Gruppen flytter i egne lokaler

Share this: