HVA ER GRESS-NETT?

GRESS-nett er GRESS Gruppens eget innkjøpsverktøy for gruppens eiere, medlemmer og leverandører.

Her samles all informasjon knyttet til våre avtaler, for å sikre best mulig informasjonsflyt. Dette verktøyet skaper trygghet og sørger for at logistikken fungerer optimalt imellom alle parter.

Siden oppstarten har GRESS Gruppen bidratt med kompetanse og ressurser for å utvikle GRESS-nett til en konkurransedyktig markedsplass med bransjetilpassede innkjøpsverktøy.

GRESS-nett har vært en viktig brikke for å optimalisere GRESS Gruppens lojalitet overfor avtaleleverandørene, og har bidratt til å bringe denne til et meget høyt nivå.

Resultatet av dette ser vi gjennom kostnadsbesparelser og effektivisering, både hos GRESS Gruppens medlemmer og eiere, samt eksternt hos leverandørene.

GRESS-nett består av følgende effektiviseringsverktøy:

 •          Intern kommunikasjon
 •          Bestillingsfunksjon
 •          Handlelister
 •          Varetellingsfunksjon
 •          Kalkyleverktøy
 •          Ordrebekreftelser
 •          Menybank med allergeninformasjon
 •          Varemottak
 •          E-faktura
 •          Rapporteringsmuligheter
 •          Håndterminaler

 HORECAMARKET 

Share this: