INFORMASJON OM COVID-19

GRESS-gruppen følger til enhver tid gjeldende smitteregler. For oss er det viktig at du føler deg trygg når du deltar på messen. På denne siden vil vi legge ut gjeldende reglement fra myndighetene. For GRESS Gruppen sine medlemmer, eiere og leverandører er det vårt ansvar å påse at messen etterfølger dei reglene som gjelder til enhver tid. Når du er på messen er det fint å holde minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene.

Fra og med 27. mai ble det bestemt at messer ikke lenger går under arrangement, men følger samme standard som kjøpesenter etc. Dette vil si at reglene er som følger:

  • Tilrettelegge for minst 1 meters avstand
  • Rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
  • Det stilles krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Vi følger nasjonale tiltak samt gjeldende regionale tiltak for Lillestrøm kommune.

For meir info om dette se her: https://www.lillestrom.kommune.no/Koronainformasjon Denne vil vi også oppdatere her nærmere messe datoen som er 9. september 2021.

Smaksprøver på ulike stand: Per dags dato er det ingenting som tilsier at leverandører ikke kan tilby smaksprøver på messen.

Servering av alkohol på ulike stand: For leverandører som serverer alkohol antar en at alkohol må nytes sittende på markerte plasser. GRESS Gruppen jobber med ulike løsninger for å få dette til om det ikke løsner mer opp før 9. september.

Share this: