MONTERINGS- OG DEMONTERINGSTIDER

8. september 08:00 – 18:00
All montering og klargjøring av stands må gjøres ferdig 8. september

9. september 08:00 – 10:00
Ferskvarer kan bringes inn før kl. 10.00

MERKNAD
Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering. 

Adkomst messehaller under montering, se hallkart »


DEMONTERINGSTIDER


9. september 16:00 – 22:00
10. september 08:00 – 10:00


Share this: