OM GRESS GRUPPEN

GRESS Gruppen AS eies av Scandic Hotels, Compass Group Norge og Radisson Hotel Group, hvor hver partner har en eierandel på 33%.

VISJON OG FORRETNINGSIDÉ

Vår visjon er at GRESS Gruppen skal være den mest attraktive innkjøpssammenslutningen for leverandører, eiere og medlemmer.

Vårt formål og forretningsidé er å bidra til økt lønnsomhet for eiere og medlemmer gjennom å etablere felles rammeavtaler med leverandører på områder hvor dette er hensiktsmessig.

ADMINISTRASJON

Administrasjonen består av

Tor Tennvassås
CEO
+47 91 75 24 63
[email protected]
Britt Strand
Controller
+47 97 08 43 54
[email protected]

INNKJØPSKOMITÉ

GRESS Gruppens innkjøpskomité fremforhandler avtaler med leverandører i henhold til felles mål og ønsker fra eiere og medlemmer. Innkjøpskomitéen fordeler leverandøransvar og forhandlinger på bakgrunn av kunnskap og erfaringer.

Komitéen består av

Sidsel Hauge
Compass Group
Olaf Gerkens
Radisson Hotel Group
Jonas Karlsson
Scandic Hotels
+47 99 69 18 45
Anna B. Hopfer
Mathias H. Olsen
Compass Group
Geir Larsen
Radisson Hotel Group
Marcus Ertl
Scandic Hotels

STYRET

GRESS Gruppens styre består av

Kathinka Friis-Møller
Styreleder
Compass Group
+47 95 03 78 42
Martin Löfgren
Styremedlem
Scandic Hotels
Ronald Smithjes
Styremedlem
Radisson Hotel Group

 

CODE OF CONDUCT

GRESS Gruppen ønsker å sette de aller høyeste standarder for kvaliteten på vare- og tjenesteleveranser. Vi vil være profesjonelle og etisk bevisste i måten vi driver virksomheten på. Våre retningslinjer for etisk handel beskriver hvordan vi skal opptre og håndtere vår virksomhet i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og investorer.

Share this: