RADISSON HOTEL GROUP

Radisson Hotel Group er en av verdens største og mest dynamiske hotellgrupper med mer enn 1400 hotell på destinasjoner verden over.

Porteføljen inneholder: Radisson Collection™, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED®, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson and prizeotel.

Hovedkontoret for driften av Radisson Hotel Group ligger i Brüssel, Belgia.

“Vi er svært tilfreds med vårt eierskap i GRESS siden oppstart i 1997. Samarbeidet viser at Radisson Hotel Group har oppnådd de stordriftsfordelene vi satte som mål når vi var med å grunnlegge GRESS-gruppen. Med implementering av GRESS-nett forsterket vi også lojaliteten til våre avtale leverandører. De oppnådde resultatene forsterker vårt ønske å videreføre innkjøpssamarbeidet i Norden.”
Olaf Gerkens, Innkjøpssjef Norge, Radisson Hotel Group

For mer informasjon, besøk deres hjemmeside her

Share this: